Stress - hvem kan hjælpe mig?

Tilbuddet er ens for alle medlemmer, der er lønmodtagere. Dvs. for alle offentligt ansatte og privatansatte medlemmer af FAS.

Kontakt FAS, hvis du føler dig stresset

Kontakten kan ske til den relevante konsulent for den region, du er ansat i eller til FAS på telefon 35 44 84 08 eller e-mail fas@dadl.dk.

Den relevante konsulent vurderer din situation og har f.eks. mulighed for at henvise dig til FAS' stressvejleder eller til eksterne erhvervspsykologer.

Tilbuddet hos erhvervspsykologen er målrettet de medlemmer, der i forbindelse med deres arbejde hos en arbejdsgiver er udbrændte, f.eks. på grund af for stor arbejdsbelastning eller hårdt psykisk arbejdsmiljø. Ordningen er også målrettet de medlemmer, der er hårdt belastet af en afskedigelse, en klagesag eller en arbejdsskade og dermed er truet på deres levebrød.

Medlemmer kan modtage op til 5 timer hos erhvervspsykologen betalt af FAS.

Du kan også benytte dig af Kollegialt Netværk for Læger