Stemning

Jeg medvirker til den gode stemning

Det betyder, at jeg som overlæge: 

• hilser på alle kolleger og er positiv 
• sørger for at holde en god tone 
• skaber rum for refleksion og udvikling
• skaber et miljø, hvor det er tilladt at vise usikkerhed, og hvor spørgsmål efterspørges

Tegning: Lars Andersen