LÆ 125 Statusattest

Indeks  LÆ 125 statusattest, plejetilladelse, attest til ansøgere
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.01.11.04
Attestform  Blanket
Honorar  456 kr.
Rekvirent  Kommune
Betales af  Kommunen
Opdateret  19.04.2021
Forklaring 

Attesten anvendes af kommunen til indhentning af foreliggende journaloplysninger, hvor der samtidig er ønske om lægens vurdering af betydningen af disse for den sociale sag.

Attesten kan anvendes i mange sammenhænge, hvor en kommune har behov for helbredsoplysninger til brug for den kommunale sagsbehandling.