LÆ 125 Statusattest

Indeks 
LÆ 125 statusattest, plejetilladelse, attest til ansøgere
Kategori 
Kommunale attester
ID-nr. 
01.01.11.04
Attestform 
Blanket
Honorar 
460 kr.
Rekvirent 
Kommune
Betales af 
Kommunen
Opdateret 
07.04.2022
Forklaring 

Attesten anvendes af kommunen til indhentning af foreliggende journaloplysninger, hvor der samtidig er ønske om lægens vurdering af betydningen af disse for den sociale sag.

Attesten kan anvendes i mange sammenhænge, hvor en kommune har behov for helbredsoplysninger til brug for den kommunale sagsbehandling.