LÆ 125 Statusattest

Indeks  læ 125 statusattest, plejetilladelse, attest til ansøgere
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.01.11.04
Attestform  Blanket
Honorar  448 kr.
Rekvirent  Kommune
Betales af  Kommunen
Opdateret  03.04.2020
Forklaring 

Attesten anvendes af kommunen til indhentning af foreliggende journaloplysninger, hvor der samtidig er ønske om lægens vurdering af betydningen af disse for den sociale sag.

Attesten kan anvendes i mange sammenhænge - således også i forbindelse med ansøgning om plejetilladelse.

Ifølge Lov om Social Service, § 49, kan kommunen rekvirere LÆ 125 - Statusattest - når den skal vurdere, om en person er egnet til at få plejetilladelse. Kommunen skal redegøre for, hvilke helbredsmæssige forhold, der ønskes belyst, og det forventes, at kommunen forinden har indhentet helbredsoplysninger fra den pågældende person ved anvendelse af "Erklæring om helbredsforhold, jf. Servicelovens § 49", der er udarbejdet af KL.