Status på OK17

Der blev ikke udsendt et PLO’rientering i fredags med en status på overenskomstfornyelsen. Det var der flere årsager til, bl.a. at vi var til Folkemøde på Bornholm, og at situationen løbende udvikler sig.

Vi er opmærksomme på, at der blandt PLO’s medlemmer er et stort og helt forståeligt ønske om at få løbende information om status på OK17. Det er i skrivende stund imidlertid meget begrænset, hvad vi kan fortælle, andet end at der fortsat er kontakter mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Hvis vi beskriver situationen for detaljeret i disse uger, risikerer vi, at det påvirker de praktiserende lægers situation i negativ retning - og det vil vi simpelthen ikke. Dertil ønsker vi ikke at rejse forventninger om en aftale i en situation, der er så vanskelig som denne.

Prisen for dette er, at I – medlemmerne af PLO - mangler information. Jeg håber på forståelse for, at det lidt er et vilkår i disse uger. 

PLO’s bestyrelse og forhandlingsudvalg har fortsat det udgangspunkt, at så længe vi øjner selv den mindste chance for at opnå et forhandlingsresultat, vil vi gå efter det. I det øjeblik, vi ikke længere oplever, at der er bevægelse i vores kontakter med modparten, så har vi en ny situation, og så vil bestyrelsen overveje sine handlemuligheder igen.

Det er en 100 pct. samlet bestyrelse, der står bag denne linje, og alle er helt klar over de omkostninger, som denne relative tavshed har for medlemmerne og andre. Det drøfter vi løbende.

Der bliver på fredag udsendt en ordinær udgave af PLO’rientering med ”almindelige” artikler – den sidste inden sommerferien. Skulle der herefter ske en afgørende ny udvikling i situationen i forhold til en ny overenskomst, vil medlemmerne naturligvis hurtigt blive orienteret. 

Følg med i OK17 – på www.læger.dk/plo-ok17, har vi samlet udmeldinger, notater o.l. om OK17. 

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk