Statsansat og på barsel

Ansat efter overenskomst for læger i staten som fx

  • læge eller afdelingslæge i institutioner under Sundhedsministeriet
  • reservelæge Københavns Fængsler
  • militær reservelæge i Forsvaret
  • klinisk assistent
  • klinisk basisuddannelse i forsvaret - se vejledning

Ansat på universitetet efter overenskomst for akademikere i staten som fx

  • videnskabelig assistent
  • post.doc.
  • adjunkt

Ansat efter ph.d.-protokollatet til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.

Som udgangspunkt er ph.d-studerende omfattet af ovenstående regler. Dog gælder der særlige regler for ph.d.-studerende på barsel, og hvor ansættelsen udløber i barselsperioden.

Det gælder for dig under barsel