Statsansat og barsel - Ret til fravær m/u løn

Som statsansat har du ret til fuld løn under barsel i noget af perioden.

Ved fuld løn forstås:

 • anciennitetsmæssig grundløn
 • centralt aftalte tillæg
 • evt. lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg.

Nedenfor beskriver vi, hvornår du har ret til fravær med løn.

Hvis du har brug for at danne dig et hurtigt overblik, så se  samlet oversigt over ret til fuld løn under barsel (PDF)

Du skal overholde nogle varslingsregler, og retten til fuld løn er betinget af, at din arbejdsgiver får udbetalt det fulde dagpengebeløb, som du har krav på efter dagpengeloven.

I perioderne uden løn skal du søge om dagpenge fra Udbetaling Danmark– se mere i afsnittet: Hvornår skal du give besked.

Ret til fravær med LØN

Forældrene har tilsammen 52 ugers barselsorlov pr. barn med dagpenge. I de perioder af barselsorloven, hvor der ydes fuld løn, bruger man af dagpengene. (Den eneste undtagelse herfra er moderens første 2 uger af de 6 uger før forventet termin. Disse 2 uger finansieres fuldt ud af arbejdsgiveren.) Det er derfor vigtigt at holde rede på, hvor mange dagpenge, man bruger undervejs i barslen, så der vil være dagpenge nok, hvis faderen f.eks. ønsker at afholde den udvidede fædreorlov i slutningen af moderens barselsperiode.

Moderen har ret til løn ved

 • Graviditetsundersøgelser eller ufrivillig barnløshed
   
 • Ret til fuld løn ved fravær pga. graviditetsundersøgelser, hvis fraværet er foreneligt med arbejdet
   
 • Ret til fuld løn i forbindelse med undersøgelse og behandling ved ufrivillig barnløshed, som skyldes sygelige forhold hos moderen.
   
 • Graviditetsorlov og barselsorlov
  Som statsansat har du ret til at gå fra på graviditetsorlov 6 uger før forventet fødsel og være på barselsorlov 14 uger efter fødslen med fuld løn fra arbejdsgiveren.
   
 • Forældreorlov
  Efter den 14. uge efter fødslen har du ret til fravær med løn i 6 uger. Herudover er der ret til yderligere 6 ugers fravær med løn. Er begge forældre ansat i staten, har I ret til 6 ugers lønnet fravær tilsammen. I kan vælge at holde fraværet samtidig og dermed dele de 6 uger, holde fravær på skift i 6 uger eller vælge, at den ene af jer holder alle 6 uger

Faderen har ret til løn ved

 • Ufrivillig barnløshed. Ret til fuld løn i forbindelse med undersøgelse og behandling ved ufrivillig barnløshed, som skyldes sygelige forhold hos faderen
   
 • Fædreorlov
  Ret til 2 ugers fædreorlov med fuld løn. De to uger skal du holde umiddelbart efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter barnets fødsel, og du skal varsle orloven over for arbejdsgiveren med 4 uger. Det er muligt at aftale med arbejdsgiveren, at orloven holdes i en ikke-sammenhængende periode, således at orloven holdes i hele uger eller på enkelte dage 
   
 • Forældreorlov
  Efter den 14. uge efter fødslen har du ret til fravær med løn i 7 uger. Herudover er der ret til yderligere 6 ugers fravær med løn. Er begge forældre ansat i staten, har I ret til 6 ugers lønnet fravær tilsammen. I kan vælge at holde fraværet samtidig og dermed dele de 6 uger, holde fravær på skift i 6 uger eller vælge, at den ene af jer holder alle 6 uger.

Ret til fravær med dagpenge

Når du er på barsel, har du ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark i noget af perioden. I de perioder, hvor du får fuld løn fra arbejdsgiveren, får arbejdsgiveren din refusion fra Udbetaling Danmark.I perioder uden løn modtager du dagpengebeløbet fra borger.dk. Du skal selv søge om dagpenge fra borger.dk. Fristen for at søge om dagpenge er senest 8 uger efter den dag, hvor lønnen fra sygehuset stopper, og du kan få blanketten enten på lønkontoret, i a-kassen eller Udbetaling Danmark.

Begge forældre har tilsammen ret til fravær med dagpenge i 52 uger, og nogle af disse uger er så med fuld løn, andre uger er udelukkende på dagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, der vejleder om dagpenge  og dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.