Statsansat og barsel - Ph.d.

Din ph.d.-ansættelse er som udgangspunkt treårig, og i denne periode er du omfattet af barselsaftalen for staten. Det betyder, at du er berettiget til fuld løn under barsel, så længe ansættelsen varer, dvs i tre år.

Din treårige ansættelse udløber, mens du er på barsel

Er du på barsel, mens din treårige ansættelse udløber, stopper lønnen, samtidig med at ansættelsen ophører. Herefter skal du søge om barselsdagpenge fra borger.dk.

Lav en aftale med arbejdsgiveren inden du går på barsel

Inden du starter på barselsorlov, kan du aftale med arbejdsgiveren, at ansættelsesperioden bliver forlænget, svarende til det antal uger, hvor du er på barsel inden for den treårige ansættelse.

Der kan således gives forlængelse for både den lønbaserede og den dagpengebaserede barselorlov samt for omsorgsdage, hvis de bliver holdt i forbindelse med orloven. 

Hvis omsorgsdagene skal give forlængelse af ansættelsen, skal disse placeres i tilknytning til orloven.

Hvis du fx går på barsel tre måneder før ansættelsen ophører, kan du efter aftale vende tilbage efter barslen i tre måneder og færdiggøre dit stipendiat. Du får naturligvis fuld løn i denne periode.

Den fællesakademiske overenskomst for akademikere i staten omfatter yngre læger ansat på en højere uddannelsesinstitution, fx som ph.d. eller adjunkt. Se side 61 i den Cirkulære overenskomst for akademikere i staten 2015 (PDF).