Statsansat og barsel - Pension

Som ansat i staten optjener du fuld pension under barsel, dog ikke under en eventuel forlænget orlov.

Arbejdsgiveren skal indbetale det fulde beløb på din pensionsordning i de uger, hvor du ikke får løn, max. dog 20 uger