Statsansat og barsel - Ferie

Når du er ansat i staten og er på barsel, optjener du ret til at holde ferie.

Afholdelse af ferie

Som udgangspunkt kan du ikke holde ferie og barsel samtidig, da barsel er en feriehindring i henhold til ferieloven.

Ønsker du at holde ferie i barselsperioden, må du udskyde orloven. Hvis du efter aftale med arbejdsgiveren har genoptaget arbejdet delvist, så arbejdet ligger på hele dage, kan ferie udover hovedferien holdes på disse dage.

Overførsel og udbetaling af feriepenge

Hvis du pga. barsel ikke har kunnet holde din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til fire ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.  Den femte ferieuge udbetales, hvis du ikke aftaler med din arbejdsgiver, at den overføres. 

Hvis du pga. sygdom eller barsel også er forhindret i at holde den overførte ferie i den efterfølgende ferieperiode, får du udbetalt feriegodtgørelsen, medmindre du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførsel af ferien.

Optjening af ferie

I den periode, hvor du modtager løn under barsel fra arbejdsgiveren, optjener du også ferie med løn.

I de perioder, hvor du ikke har ret til fuld løn men ret til pensionsbidrag, optjener du også ret til ferie med fuld løn.

Endvidere optjener du også ret til ferie med fuld løn i de første seks måneder af en helt ulønnet orlovsperiode. Dette gælder også ved forlængelse af forældreorloven med 8 eller 14 uger. Det er dog en betingelse, at du genindtræder i tjenesten og holder ferien, inden udløbet af det ferieår, hvor ferien skal afholdes.

Statens Ferievejledning (PDF)