Stats- og vicestatsobducenters løn

Professor i staten (ikke klinisk)

Gældende pr. 1. oktober 2021

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 580.674,0048.389,50
+ professortillæg51.400,0057.277,004.773,08
Løn i alt 637.951,0053.162,58

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 660.702,0055.058,50
+ professortillæg51.400,0057.277,004.773,08
Løn i alt 717.979,0059.831,58

Tillæg til stats- og viceobducenter

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuelt årslønPr. måned
Statsobducent317.731,50354.060,0029.505,00
Vicestatsobducent208.215,37232.022,0019.335,17

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,114336