Stats- og vicestatsobducenters løn

Professor i staten (ikke klinisk)

Gældende pr. 1. oktober 2019

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 570.080,0047.506,67
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
Løn i alt 626.312,0052.192,67

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 648.649,0054.054,08
+ professortillæg51.400,0056.232,004.686,00
Løn i alt 704.881,0058.740,08

Tillæg til stats- og viceobducenter

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuelt årslønPr. måned
Statsobducent317.731,50347.600,0028.966,67
Vicestatsobducent208.215,37227.789,0018.982,42

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,094007