Stats- og vicestatsobducenters løn

Professor i staten (ikke klinisk)

Gældende pr. 1. april 2019

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 565.341,0047.111,75
+ professortillæg51.400,0055.764,004.647,00
Løn i alt 621.105,0051.758,75

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 643.256,0053.604,67
+ professortillæg51.400,0055.764,004.647,00
Løn i alt 699.020,0058.251,67

Tillæg til stats- og viceobducenter

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuelt årslønPr. måned
Statsobducent317.731,50344.710,0028.725,83
Vicestatsobducent208.215,37225.895,0018.824,58

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,084911