Stats- og vicestatsobducenters løn

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,069683

Professor i staten (ikke klinisk)

Gældende pr. 1. april 2018

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 557.405,0046.450,42
+ professortillæg51.400,0054.982,004.581,83
Løn i alt 612.387,0051.032,25

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 634.227,0052.852,25
+ professortillæg51.400,0054.982,004.581,83
Løn i alt 689.209,0057.434,08

Tillæg til stats- og viceobducenter

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuelt årslønPr. måned
Statsobducent317.731,50339.872,0028.322,67
Vicestatsobducent208.215,37222.724,0018.560,33