Stats- og vicestatsobducenters løn

Professor i staten (ikke klinisk)

Gældende pr. 1. oktober 2018

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 37 560.161,0046.680,08
+ professortillæg51.400,0055.254,004.604,50
Løn i alt 615.415,0051.284,58

 

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuel årslønMånedsløn
Lønramme 38 637.363,0053.113,58
+ professortillæg51.400,0055.254,004.604,50
Løn i alt 692.617,0057.718,08

Tillæg til stats- og viceobducenter

 Grundbeløb 31.3.2012Aktuelt årslønPr. måned
Statsobducent317.731,50341.552,0028.462,67
Vicestatsobducent208.215,37223.826,0018.652,17

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,074972