TR i Stat/på Universitet

Her kan du bl.a. finde din TR, kontaktpersoner i FAS og læse om at være TR.