Standardramme for kommentering af klage

Til:

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18 H 
8200 Aarhus N


Vedr.: J.nr. 00/00. Klage indgivet af ....

Styrelsen for Patientklager har anmodet mig om en udtalelse om ovennævnte klage. I denne anledning skal jeg udtale følgende:

Jeg forstår klagen således, at der klages over ...

Hvis en sagkyndig eller Styrelsen for Patientklager senere opfatter klagen anderledes, ønsker jeg mulighed for at kommentere dette.

(redegørelse)

Jeg skal anmode om, at mine kommentarer indgår i Styrelsen for Patientklagers/Disciplinærnævnets vurdering af sagen.

Jeg går ud fra, at jeg får lejlighed til at fremsætte en yderligere udtalelse, såfremt der fremkommer sagsmateriale, der giver anledning hertil.

Jeg anmoder samtidig om, at fremtidig korrespondance rettes til min private e-boks.


Med venlig hilsen
Niels Nielsen