Stadeplads, lægeattest til brug for ansøgning om kommunal

Indeks  stadeplads, attest til ansøgning
Kategori  Andre aftalte attester
ID-nr.  06.03.03.01
Attestform  Blanket
Honorar  252 kr.
Betales af  Patienten
Opdateret  06.04.2020
Forklaring 

Attesten bruges ifm. med ansøgning af stadeplads, dvs. et sted til opstilling af boder, vogne mv., hvorfra der kan sælges diverse varer på torve, strøg, gader og veje.

Aftaleparten er "Vej- og parkområdet under Københavns kommune", og det er hovedsagelig ansøgere, som har et handicap - dog ikke smitsomme sygdomme - som kan søge disse stadepladser.

Ansøgningsprocedure:

Blankettenen udleveres af Arbejdsformidlingen. Attesten udfærdiges af patientens læge.

Der er ingen lægelig instans, der vurderer de helbredsmæssige oplysninger. Det anbefales, at attesten udleveres til patienten, der herefter selv afleverer den til Arbejdsformidlingen, som efter en vurdering sender sagen til Vej- og Parkområdet. Vej- og Parkområdet, tildeler stadeplads efter Arbejdsformidlingens indstilling.

Patienten betaler honoraret for attesten.