§ 24. Ekstraordinære tilkald

Stk. 1.
Ved ekstraordinært tilkald forstås tilkald, hvor lægen i følge tjenesteplanen ikke er pålagt tjeneste, og som ikke er i umiddelbar tilslutning til planlagt tjeneste.

Stk. 2.
Ved ekstraordinært tilkald indgår de præsterede timer, dog mindst 6 timer, i timeopgø­rel­sen.

Stk. 3.
Ved ekstraordinære tilkald med mindre end 72 timers varsel ydes et tillæg på 1.389,32 kr. pr. gang (31. marts 2000 niveau) (med virkning fra 1. oktober 2018: 1.867,39 kr. (31. marts 2018 niveau)). Tillægget er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 12 %.