§ 23. Ekstraordinær tjeneste i tilslutning til planlagt tjeneste

Hvor en læge i tilslutning til en planlagt tjeneste ekstraordinært (f.eks. som følge af anden læges sygdom) udfører en normaltjeneste, vagt på tjenestestedet, vagt uden for tjenestestedet eller anden tjeneste af mere end 3 timers varighed med mindre end 72 timers varsel, ydes et tillæg på 735,66 kr.pr. gang (31. marts 2000 niveau) (med virkning fra 1. oktober 2018: 988,80 kr. (31. marts 2018 niveau)). Tillægget er pensionsgivende, og det samlede pensionsbidrag udgør 12%.