§ 20 Ansatte læger

Stk. 1. 
En praksis kan besætte en ledig lægekapacitet/delekapacitet med en ansat speciallæge i almen medicin i en fast stilling i stedet for med en kompagnon. Antallet af ansatte læger kan dog maksimalt udgøre halvdelen af antallet af lægekapaciteter tilknyttet en praksis, medmindre praksis er beliggende i et lægedækningstruet område i henhold til praksisplanen, eller der er tale om en praksis i henhold til § 16, stk. 7. Ansættelse af læger i en ledig kapacitet/delekapacitet skal meddeles PLO/regionen som ved en almindelig praksisovertagelse.

Stk. 2. 
Ved en læges praksisophør eller på grund af en tilladelse til udvidelse af praksis/ ny tilladelse til delepraksis skal en ledig kapacitet indenfor et år overdrages til en ny læge, eller der skal være ansat en speciallæge i almen medicin i fast stilling. 

Stk. 3. 
Praksis i lægedækningstruede områder kan ansøge samarbejdsudvalget om dispensation til at ansætte en læge i fase tre af deres uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin i såvel en ledig kapacitet som i et vikariat af mere end 2 måneders varighed. 

Stk. 4. 
 Praksis kan vælge at overgå til kompagniskabspraksis, når det ønskes, såfremt den ansatte er speciallæge i almen medicin. 

Stk. 5.
Praksisejeren/ejerne er ansvarlig for ansatte lægers overholdelse af denne overenskomst.