Spørgsmål/svar om den nye ferielov

Sker der ændringer mht. udbetalingstidspunktet for særlige feriegodtgørelse?

I dag får man udbetalt den særlige feriegodtgørelse (1,95 pct.) én gang årligt med april -lønnen. Tillægget består dels af et ferietillæg på 1 % af lønnen, som følger af ferieloven og forhøjelse af dette på 0,95 % af lønnen, som følger af den regionale overenskomst.

Når den nye ferielov træder i kraft, vil udbetalingerne blive opdelt i 3. De to af udbetalingerne dækker det ferietillæg, som man har ret til efter ferieloven (1 % af lønnen) og vil blive fordelt på følgende vis (første gang med maj- og august-lønnen i 2021):

Første del betales med maj-lønnen. Her får du udbetalt 1 % af lønnen i optjeningsperioden september – maj.

Anden del betales med august-lønnen Her får du udbetalt 1 % af lønnen i optjeningsperioden juni – august

For så vidt angår forhøjelsen på 0,95 % af lønnen vil denne blive udbetalt på samme måde som i dag, nemlig med aprillønnen, og den vil udgøre 0,95 % af lønnen i det forudgående kalenderår.

Samlet set får du udbetalt det samme, det kommer bare nu i 3 omgange i stedet for 1.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at det ferietillæg, der kommer til udbetaling med aprillønnen i 2020 vil være lavere end vanligt, da det er beregnet som 1,95 % af lønnen i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 + 0,95 % af lønnen i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019. Den sidste 1 % for perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 er indregnet i det beløb, der indefryses sammen med de øvrige feriemidler for perioden 1/9-19-31/8-20, og det kommer derfor ikke til udbetaling med aprillønnen i 2020

Hvad betyder det at holde ferie på forskud?

At holde ferie på forskud betyder, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder din ferie, før du har optjent den. Det underskud, du får på sin feriesaldo bringes ned i de følgende kommende måneder efterhånden som du optjener ny ferie (15,42 timers ferie pr. måned).

Du kan kun holde din ferie på forskud, hvis din arbejdsgiver er med på det.