Spørgsmål/svar om den nye ferielov

Hvordan beregnes mine indefrosne feriepenge?

Den indefrosne ferie beregnes som udgangspunkt som 12,5 % af din løn i perioden den 1. september 2019 – den 31. august 2020.

Hvornår kan jeg få mine indefrosne feriepenge udbetalt?

Når vi kender hele aftalen vedr. udbetaling af indefrosne feriepenge mv, vil FAQ'en blive opdateret med relevant information.

Du får automatisk alle dine indefrosne feriemidler udbetalt, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Du kan dog tidligst få opsparingen udbetalt fra den 1. oktober 2021. Du kan også vælge at udsætte udbetalingen til det tidspunkt, der passer dig.

Jeg går på pension, hvornår kan jeg få mine indefrosne feriemidler udbetalt?

Når vi kender hele aftalen vedr. udbetaling af indefrosne feriepenge mv, vil FAQ'en blive opdateret med relevant information.

De feriemidler, der er indefrosset i Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler (Fonden) i perioden den 1. september 2019 - 31. august 2020 udbetales automatisk, når du når folkepensionsalderen. Da Fonden skal etableres og feriemidlerne indbetales, er det dog fastlagt i lovgivningen, at Fonden ikke har pligt til at fortage udbetaling af feriemidler før den 1. oktober 2021. Dette gælder uanset om du når folkepensionsalderen før dette tidspunkt.

Dine udbetalte indefrosne feriepenge påvirker ikke din folkepension, da tilgodehavende feriemidler ikke skal indgå i indtægtsgrundlaget i udbetalingsåret ved beregningen af folkepensionens grundbeløb.

Du kan læse mere om mulighederne for udbetaling, beskatning, finde link til Fonden mv. på www.borger.dk

Hvad sker der med de penge, der bliver indefrosset?

Når vi kender hele aftalen vedr. udbetaling af indefrosne feriepenge mv, vil FAQ'en blive opdateret med relevant information.

Dine feriemidler placeres som en opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). For hvert år der går, tilskrives der afkast.

Din arbejdsgiver kan vælge enten at indbetale pengene til Lønmodtagernes Feriemidler eller beholde pengene i virksomheden, indtil du forlader arbejdsmarkedet eller når pensionsalderen.

Uanset hvad din arbejdsgiver vælger, skal din arbejdsgiver indberette dit hensatte ferietilgodehavende. Herefter indtræder fonden som garant for dine feriepenge.

Det har ingen betydning for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde dine feriemidler eller indbetale dem til Lønmodtagernes Feriemidler. Alle lønmodtagere får den samme procentsats tilskrevet deres opsparing hvert år. Det betyder, at alle er stillet ens i forhold til den samlede tilvækst i fonden.

Hvordan forrentes/indekseres de indefrosne feriepenge?

Når vi kender hele aftalen vedr. udbetaling af indefrosne feriepenge mv, vil FAQ'en blive opdateret med relevant information.

​Forrentning af de indefrosne feriemidler vil ske på følgende vis:

Den tilgodehavende ferie indberettes til fonden, som sørger for, at midlerne reguleres med en årlig tilskrivning på baggrund af det samlede resultat af fondens virksomhed – det vil sige forskellen mellem årets resultat og årets omkostninger.

Resultatet af fondens virksomhed består af

  • dels en tilskrivning/indeksering af de midler, som arbejdsgiverne har valgt at beholde,
  • dels resultatet af fondens investeringer af de midler, som arbejdsgiverne har valgt at indbetale, med fradrag af og administrations- og forvaltningsomkostninger mv.

Det er endnu uvist, hvor mange midler, der vil blive indbetalt til fonden af arbejdsgiverne, og dermed hvor stor en del af de indefrosne feriemidler, der vil blive indekseres og hvor stor en del, der vil blive investeret.

Det har dog ingen betydning for den enkeltes forrentning, om dennes arbejdsgiver har valgt at indbetale eller beholde midlerne, da det samlede resultat af indekseringen af de tilgodehavende midler og investeringen af de indbetalte midler årligt vil blive fordelt mellem alle lønmodtagere i forhold til deres andel i den samlede formue – med andre ord vil alle lønmodtagerne få den samme procenttilskrivning af deres midler.

Lønmodtagerne vil årligt modtage oplysning om deres saldoopgørelse hos fonden via ATP.

Hvorfor kan min arbejdsgiver ikke lige så godt indbetale feriepengene til mig i stedet for til fonden?

Når vi kender hele aftalen vedr. udbetaling af indefrosne feriepenge mv, vil FAQ'en blive opdateret med relevant information.

Baggrunden for at indsætte opsparede feriemidler i en fond (’Lønmodtagernes Feriemidler’) er at undgå, at samtlige lønmodtagere har 5 ugers forskudt optjent ferie, som de kan bruge samtidig med de nye 5 ugers ferie optjent fra den 1. september 2020. Altså op til i alt 10 ugers ferie i det første ferieår med samtidighedsferie. Af hensyn til både samfundsøkonomien og arbejdsgivernes likviditet er det ikke hensigtsmæssigt, at lønmodtagerne i overgangsåret har dobbelte ferierettigheder.

Det gjaldt i øvrigt allerede efter de gamle ferieregler, at man havde tilgodehavende feriemidler, som kom til udbetaling når man går på pension, idet man efter de gamle ferieregler opsparede ferie i et kalenderår til afholdelse i efterfølgende ferieår.

F.eks. ville man, hvis man fratrådte og gik på pension den 1. januar 2019 have opsparet ferie fra hele kalenderåret 2018, som man endnu ikke havde haft mulighed for at afholde, og som ville komme til udbetaling, når man gik på pension.

​Får jeg besked om, hvor mange penge, der er indbetalt/indberettet til feriefonden?

Ja, du får besked fra fonden i starten af 2021 om din arbejdsgivers indberetning.

Mister jeg de feriedage, jeg ikke har afviklet den 1. september 2020?

Nej, hvis du ikke har afviklet al din ferie, når den nye ferielov træder i kraft, bliver de ikke afviklede feriedage automatisk ført med videre til den nye ferieordning. Du mister derfor ikke ferie ved overgangen til den nye ferieordning, og det er ikke nødvendigt at anmode om at få feriedagene ført videre over i den nye ferieordning.

Sker der ændringer mht. udbetalingstidspunktet for særlige feriegodtgørelse?

I dag får man udbetalt den særlige feriegodtgørelse (1,95 pct.) én gang årligt med april -lønnen. Tillægget består dels af et ferietillæg på 1 % af lønnen, som følger af ferieloven og forhøjelse af dette på 0,95 % af lønnen, som følger af den regionale overenskomst.

Når den nye ferielov træder i kraft, vil udbetalingerne blive opdelt i 3. De to af udbetalingerne dækker det ferietillæg, som man har ret til efter ferieloven (1 % af lønnen) og vil blive fordelt på følgende vis (første gang med maj- og august-lønnen i 2021):

Første del betales med maj-lønnen. Her får du udbetalt 1 % af lønnen i optjeningsperioden september – maj.

Anden del betales med august-lønnen Her får du udbetalt 1 % af lønnen i optjeningsperioden juni – august

For så vidt angår forhøjelsen på 0,95 % af lønnen vil denne blive udbetalt på samme måde som i dag, nemlig med aprillønnen, og den vil udgøre 0,95 % af lønnen i det forudgående kalenderår.

Samlet set får du udbetalt det samme, det kommer bare nu i 3 omgange i stedet for 1.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at det ferietillæg, der kommer til udbetaling med aprillønnen i 2020 vil være lavere end vanligt, da det er beregnet som 1,95 % af lønnen i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 + 0,95 % af lønnen i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019. Den sidste 1 % for perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 er indregnet i det beløb, der indefryses sammen med de øvrige feriemidler for perioden 1/9-19-31/8-20, og det kommer derfor ikke til udbetaling med aprillønnen i 2020

Hvad betyder det at holde ferie på forskud?

At holde ferie på forskud betyder, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder din ferie, før du har optjent den. Det underskud, du får på sin feriesaldo bringes ned i de følgende kommende måneder efterhånden som du optjener ny ferie (15,42 timers ferie pr. måned).

Du kan kun holde din ferie på forskud, hvis din arbejdsgiver er med på det.