Spilleregler og rammer for mentorordningerne

Spilleregler og etik 

•    Forholdet mellem mentor og mentee er en fortrolig, privat relation.
•    Fortrolighedsforholdet mellem mentor og mentee går begge veje.
•    Mentor må ikke rekruttere eller headhunte mentee.
•    Mentee kan ikke forvente at blive en del af mentors netværk.
•    Såvel mentor som mentee kan altid stoppe en drøftelse, såfremt fortrolighed eller tavshedspligt over for tredjepart er i fare.

Rammer

Vi reserverer mentorerne ca. et år pr. forløb. 

•    Et forløb består af mindst fire møder. 
•    Det er mentee, der skal tage initiativ til første afklarende møde, når mentor og mentee er matchet.
•    Mentee er initiator gennem hele forløbet og ansvarlig for at planlægge indhold og problemstillinger, som mentee ønsker sparring på. 
•    Mentor har ansvar for at styre processen i samtalerne. 
•    Samtalerne foregår som udgangspunkt på mentors arbejdsplads, men kan også gennemføres som virtuelle møder, hvis afstand eller et pakket program giver udfordringer
•    Hvis forløbet ikke kommer i gang eller afsluttes før et år, skal én af parterne kontakte Lægeforeningen.

Download en mere detaljeret beskrivelse af rammer og spilleregler: Rammer og spilleregler for lægernes mentorprogram .

Har du spørgsmål til ordningen, kan du skrive til e-mailadressen: mentor@dadl.dk