LÆ 155 Speciallægeattest

Indeks  læ 155 speciallægeattest
Kategori  Kommunale attester
ID-nr.  01.01.31.03
Attestform  Fri
Honorar  Regning
Rekvirent  Kommune
Betales af  Kommunen
Opdateret  03.04.2019
Forklaring 

Der er ikke aftalt fast attestblanket til dette brug. Speciallægen må bruge sit eget brevpapir.

Speciallæger på sygehuse skal være opmærksomme på ikke at skrive speciallægeerklæringen på sygehusets brevpapir

Honoraret for speciallægeattester blev per 1.4.2000 ændret fra at være fastsat - til at være efter regning.