LÆ 155 Speciallægeattest

Indeks 
LÆ 155 Speciallægeattest
Kategori 
Kommunale attester
ID-nr. 
01.01.31.03
Attestform 
Fri
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Kommune
Betales af 
Kommunen
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Der er ikke aftalt fast attestblanket til dette brug. Speciallægen må bruge sit eget brevpapir.

Speciallæger på sygehuse skal være opmærksomme på ikke at skrive speciallægeerklæringen på sygehusets brevpapir

Honoraret for speciallægeattester blev per 1.4.2000 ændret fra at være fastsat - til at være efter regning.