LÆ 135 Specifik helbredsattest

Indeks 
LÆ 135 specifik helbredsattest
Kategori 
Kommunale attester
ID-nr. 
01.01.21.04
Attestform 
Blanket
Honorar 
913 kr. (med tolk 1.186 kr.)
Rekvirent 
Kommune
Betales af 
Kommunen
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Attesten anvendes i almen praksis til indhentning af oplysninger baseret på en aktuel undersøgelse af et afgrænset helbredsproblem. Dette problem skal i forvejen være kendt.

I speciallægepraksis kan LÆ 135 kun bruges i forbindelse med speciallægens vurdering ved ansøgning om visse hjælpemidler. I dette tilfælde behøver helbredsproblemet ikke at være kendt i forvejen. De samme regler gælder speciallæger på sygehus.

OBS

For praktiserende speciallæger og speciallæger på sygehuse - Vær opmærksom på, om Specifik Helbredsattest kun drejer sig om hjælpemiddel, hvilket fremgår af anmodningen. Hvis ikke, skal attesten sendes tilbage til kommunen med besked herom.