Speciallægeudvalg - medlemmer

Se hvem der er medlem af Speciallægeudvalget i Yngre Læger. Du kan også finde datoer for planlagte møder samt læse referater og kommissorium for udvalget.


Christina Neergaard Pedersen
Formand
Læge (trin 2)
 


Wendy Sophie da Cunha-Schou
Medlem
Læge (trin 2)
 


Thea Otto Mattsson
Medlem
Læge (trin 1)
 


Martin Ruben Skou Jørgensen
Medlem
Afdelingslæge
 


Tue Kruse Rasmussen
Medlem
Læge (trin 2)
 


Ina Houmann Jensen
Medlem
Afdelingslæge
 


Helene Westring Hvidman
Medlem
Afdelingslæge
 


Lasse Mosegaard Schmidt
Medlem
Afdelingslæge
 


Line Markdanner Lindgren
Medlem
Læge (trin 1)
 


Rikke Ersgaard
Medlem
Afdelingslæge
 


Nanna Cassandra Læssøe
Medlem
Afdelingslæge
 


Niels Juul
Observatør
Overlæge med organisatorisk ledelsesansv