Speciallægekonsulenters løn i staten

Staten - Lønninger pr. 1. januar 2020
(Overenskomst for speciallægekonsulenter)

Reguleringsprocent: 1,094007

A – Konsulenter med beskæftigelse i 3 timer pr. uge og derunder (1)
Pr. påbegyndt time

594,11

649,96

(1) Der kan kun imellem den ansættende mydighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge eller hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn. _

_

B – Konsulenter med beskæftigelse i mere end 3 timer pr. uge
Gennemsnitligt ugentligt timetal

Grundbeløb årligt 
31. mar 2012

Pr. måned
1.01.2020

4

83.734

7.633,80

5

104.799

9.554,24

6

125.688

11.458,63

7

146.579

13.363,20

8

167.644

15.283,64

9

188.533

17.188,04

10

218.803

19.947,67

11

240.683

21.942,41

12

262.565

23.937,33

13284.44525.932,07
14

306.325

27.926,81

15

328.205

29.921,55

 
C – Konsulenter ved statsamternes sociale ankenævn og revaliderings- og pensionsnævn samt konsulenter ved de tidligere amtsankenævn

_

Grundbeløb 
31. mar. 2012

1.01.2020

Pr. påbegyndt time uanset timetal

594,11

649,96

_

_

Befordringsgodtgørelse:

3,52 pr. km. (1.1.2020 niveau)