Speciallægekonsulenters løn i regionerne

Regionerne - Lønninger pr. 1. april 2018

Reguleringsprocent: 1,3441Grundbeløb
31.3.2000
1.04.2018

A - Konsulenter ved sygehuse
Ved 3 timer eller mindre pr. uge - se timetakst under B

Gennemsnitligt ugentligt timetalÅrligtMånedsløn
 472.6008.221,28
 590.90010.293,59
 6109.00012.343,25
 7127.00014.381,59
 8145.40016.465,22
 9163.50018.514,88
10181.50020.553,21
11199.80022.625,52
12217.90024.675,18

B - Konsulenter ved socialcentre, misbrugscentre mv., herunder døgninst. for børn og unge (1)

Pr. påbegyndt time520,99707,97

C - Tilsynsførende speciallæger ved psykiatriske plejehjem

Til og med 3 timer ugentligt – se under B
4 timer ugentligt og derover – se under A

D - Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede

Årligt honorar ved én ugentlig time18.20024.731,80

E - Behandlende øjenlæger

1. undersøgelse af patienten355,08482,51
2. undersøgelse af patienten238,97324,73
For hver følgende undersøgelse af patienten196,90267,57

(1) Der kan mellem den ansættende myndighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge efter hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn. 

Fremmødetillæg Regioner

Afstand                                            Grundbeløb 31.3.2000  1.04.2018​
0-5 km90,44122,90
5-20 km181,02245,99
20-40 km271,19368,52
40-60 km362,12492,08
over 60 km542,37737,02
Befordringsgodtgørelse: 3,54 pr. km. (1.1.2018-niveau)
Ved aflønning efter B eller E ydes der ikke fremmødetillæg