Speciallægekonsulenters løn i kommunerne

Københavns Kommune 
Lønninger pr. 1. oktober 2021

Reguleringsprocent: 1,456933

 Årligt grundbeløb
31.3.2000

Månedlig indkomst
1.10.2021

A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede
Årligt honorar ved én ugentlig time17.20025.059,25
B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1)
3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder492,18717,07
C – Øvrige institutioner med beskæftigelse
Gennemsnitligt ugentligt timetalÅrligtMånedsløn
472.5888.812,99
590.91011.037,48
6109.13213.249,83
7127.15415.437,90
8145.47617.662,40
9163.59819.862,61
10181.62022.050,68
11199.94224.275,17
12218.06426.475,39

(1) Der kan mellem den ansættende myndighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge efter hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn.

Fremmødetillæg København Kommuner

 Grundbeløb
31.3.2000
01.10.2021
0-5 km90,44131,77
5-20 km181,02263,73
20-40 km271,19395,11
40-60 km362,12527,58
over 60 km542,37790,20

Befordringsgodtgørelse: 3,44 pr. km. (1.1.2021-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg