Speciallægekonsulenters løn i regionerne

Regionerne - Lønninger pr. 1. oktober 2022

Reguleringsprocent: 1,083866Grundbeløb
31.3.2018
1.10.2022

A - Konsulenter ved sygehuse
Ved 3 timer eller mindre pr. uge - se timetakst under B

Gennemsnitligt ugentligt timetalÅrligtMånedsløn
 497.5828.813,82
 5122.17911.035,47
 6146.50713.232,83
 7170.70115.418,08
 8195.43317.651,93
 9219.76119.849,29
10243.95522.034,54
11268.55224.256,20
12292.88026.453,56

B - Konsulenter ved socialcentre, misbrugscentre mv., herunder døgninst. for børn og unge (1)

Pr. påbegyndt time700,27759,00

C - Tilsynsførende speciallæger ved psykiatriske plejehjem

Til og med 3 timer ugentligt – se under B
4 timer ugentligt og derover – se under A

D - Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede

Årligt honorar ved én ugentlig time24.46326.514,61

E - Behandlende øjenlæger

1. undersøgelse af patienten477,26517,29
2. undersøgelse af patienten321,20348,14
For hver følgende undersøgelse af patienten264,65286,85

(1) Der kan mellem den ansættende myndighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge efter hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn. 

Fremmødetillæg Regioner

Afstand                                            Grundbeløb 31.3.2018  1.10.2022
0-5 km121,56131,75
5-20 km243,31263,72
20-40 km364,51395,08
40-60 km486,73527,55
over 60 km729,00790,14
Befordringsgodtgørelse: 3,51 pr. km. (1.1.2022)
Ved aflønning efter B eller E ydes der ikke fremmødetillæg