Speciallæge

Når du har gennemført speciallægeuddannelsen, kan du søge om speciallægeanerkendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Tilladelsen giver dig ret til et tillæg jf. Yngre Lægers overenskomst § 8, stk. 2.c. Du får tillægget fra udgangen af den måned, hvor du opfylder kravene, og du dokumenterer det med tilladelsen. 

Læge med speciallægeanerkendelse

Søg seks måneder før

Du kan begynde at søge din speciallægeanerkendelse seks måneder før, du regner med at være færdiguddannet. 

Når du er speciallæge, kan du søge en fast, ikke-tidsbegrænset stilling, typisk en afdelingslægestilling. Alle afdelingslægerstillinger slås op på Sundhedsjob.dk. Her kan du også oprette en profil og få de stillinger, der interesserer dig mest, tilsendt.

Femårsregel for speciallæger

Læs om regionernes regler for speciallæger, der bl.a. omfatter krav om minimum fem års ansættelse som speciallæge for at være kvalificeret til en overlægestilling.