Specialeansvarlige overlægers løn i regionerne

Grundlønninger pr. 1. april 2018:

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2000 er 1,358890

Specialeansvarlig overlæge

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 656.404,0054.700,33
Tillæg 106.000,00144.042,0012.003,50
Løn i alt 800,446,0066.703,83

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 576.868,0048.072,33
Tillæg 129.600,00176.112,0014.676,00
Løn i alt 752.980,0062.748,33
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
10.600,0014.404,001.200,33
Løn i alt 767.384,0063.948,67

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 576.686,0048.072,33
Tillæg 140.200,00190.516,0015.876,33
Løn i alt 767.384,0063.948,67


Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,00 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 23.781  kr. (17.500 - 31.3.2000-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.