Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. oktober 2018:

 

Specialeansvarlig overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 662.402,0055.200,17
Tillæg 142.475,00145.358,0012.113,17
Løn i alt 807.760,0067.313,33

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 582.139,0048.511,58
Tillæg 174.196,00177.721,0014.810,08
Løn i alt 759.860,0063.321,67
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,0014.536,001.211,33
Løn i alt 774.396,0064.533,00

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 582.139,0048.511,58
Tillæg 188.444,00192.258,0016.021,50
Løn i alt 774.397,0064.533,08


Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 23.998  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,020238