Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. oktober 2020:

 

Specialeansvarlig overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 683.818,0056.984,83
Tillæg 142.475,00150.058,0012.504,83
Løn i alt 833.876,0069.489,67

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 600.960,0050.080,00
Tillæg 174.196,00183.467,0015.288,92
Løn i alt 784.427,0065.368,92
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,0015.006,001.250,50
Løn i alt 799.433,0066.619,42

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 600.960,0050.080,00
Tillæg 188.444,00198.474,0016.539,50
Løn i alt 799.434,0066.619,50


Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.774  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,053224