Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. januar 2020:

 

Specialeansvarlig overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 678.527,0056.543,92
Tillæg 142.475,00148.897,0012.408,08
Løn i alt 827.424,0068.952,00

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 596.310,0049.692,50
Tillæg 174.196,00182.048,0015.170,67
Løn i alt 778.358,0064.863,17
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,0014.890,001.240,83
Løn i alt 793.248,0066.104,00

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 596.310,0049.692,50
Tillæg 188.444,00196.938,0016.411,50
Løn i alt 793.248,0066.104,00


Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.582  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,045075