Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. oktober 2019:

 

Specialeansvarlig overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 667.490,0055.624,17
Tillæg 142.475,00146.475,0012.206,25
Løn i alt 813.965,0067.830,42

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 586.610,0048.884,17
Tillæg 174.196,00179.087,0014.923,92
Løn i alt 765.697,0063.808,08
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,0014.648,001.220,67
Løn i alt 780.345,0065.028,75

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 586.610,0048.884,17
Tillæg 188.444,00193.735,0016.144,58
Løn i alt 780.345,0065.028,75


Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.182  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,028075