Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. april 2021:

 

Specialeansvarlig overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 688.947,0057.412,25
Tillæg 142.475,00151.183,0012.598,58
Løn i alt 840.130,0070.010,83

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 605.467,0050.455,58
Tillæg 174.196,00184.843,0015.403,58
Løn i alt 790.310,0065.859,17
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,0015.119,001.259,92
Løn i alt 805.429,0067.119,08

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 605.467,0050.455,00
Tillæg 188.444,00199.962,0016.663,50
Løn i alt 805.429,0067.119,08


Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.960  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,061123