Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. oktober 2021:

 

Specialeansvarlig overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 691.123,0057.593,58
Tillæg 142.475,00151.661,0012.638,42
Løn i alt 842.784,0070.232,00

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 607.379,0050.614,92
Tillæg 174.196,00185.427,0015.452,25
Løn i alt 792.806,0066.067,17
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,0015.167,001.263,92
Løn i alt 807.973,0067.331,08

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 607.379,0050.614,92
Tillæg 188.444,00200.594,0016.716,17
Løn i alt 807.073,0067.331,08


Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.039  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,064474