Specialeansvarlige overlægers løn ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. april 2020:

 

Specialeansvarlig overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 681.125,0056.760,42
Tillæg 142.475,00149.467,0012.455,58
Løn i alt 830.592,0069.216,00

Specialeansvarlig overlæge ansat inden 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 598.593,0049.882,75
Tillæg 174.196,00182.745,0015.228,75
Løn i alt 781.338,0065.111,50
+ evt. fraskrivning af 
1 uges kompensationsfrihed
14.248,0014.947,001.245,58
Løn i alt 796.285,0066.357,08

Specialeansvarlig overlæge ansat efter 1.4.2003

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 598.593,0049.882,75
Tillæg 188.444,00197.692,0016.474,33
Løn i alt 796.285,0066.357,08


Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 20,33 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.676  kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,049075