Søg penge til lokale aktiviteter

I Yngre Lægers budget 2020 er der afsat kr. 1,25 mio. kr. til lokale aktiviteter.

Hvad er lokale aktiviteter

Formålet er at fremme det fagpolitiske yngre lægearbejde lokalt. Lokale aktiviteter kan spænde vidt, det kan være udgifter til kontorhold, sekretærhjælp på sygehusene, temamøder/dage, seminarer, internater, kurser/møder med efterfølgende middag.

Generelt retter muligheden sig således mod at finansiere fagpolitiske aktiviteter, der ikke rutinemæssigt forekommer

Sådan søger du

Udfyld skemaet nedenunder i så god tid som muligt.

Sådan bliver beløbet udbetalt

Udbetaling kan foregå på flere måder:

  • Du sender fakturaen direkte til Yngre Læger, som betaler.
  • Du har selv lagt beløbet ud, sender bilaget til Yngre Læger og får refusionen tilsendt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gitte Colding i Yngre Lægers sekretariat, telefon 35 44 84 85 eller mail gc.yl@dadl.dk

Ansøgningsskema