Søfartsattest

Indeks  søfartsattest
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.06.01.02
Attestform  Blanket
Honorar  727 kr.
Rekvirent  Rederi
Betales af  Rekvirent
Opdateret  06.05.2021
Forklaring 

Attesten må kun udstedes af autoriserede søfartslæger.

For eventuelt medsejlende hustru - på længere togter - kan rederiet tillige forlange søfartsattest udstedt for denne.

Rederiet betaler honoraret for de ansatte søfarende.