Søfartsattest

Indeks 
søfartsattest
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.06.01.02
Attestform 
Blanket
Honorar 
727 kr.
Rekvirent 
Rederi
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Attesten må kun udstedes af autoriserede søfartslæger.

For eventuelt medsejlende hustru - på længere togter - kan rederiet tillige forlange søfartsattest udstedt for denne.

Rederiet betaler honoraret for de ansatte søfarende.