Socialt-lægeligt samarbejde

Når læger og kommuner udveksler oplysninger om patienter, sker det efter retningslinjerne i det socialt-lægelige samarbejde.

Lægeforeningen og Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet vejledningen Socialt-lægeligt samarbejde oktober 2018 (pdf) , hvori du kan finde generel information om det social-lægelige samarbejde og de enkelte LÆ-attester.