Social ulighed i sundhed kan bekæmpes

Mennesker med kort uddannelse og lav løn bliver oftere syge og dør tidligere end resten af befolkningen. Lægeforeningen mener, at social ulighed i sundhed er uacceptabel og skal bekæmpes. 

Læger og sundhedsvæsen skal tilbyde alle borgere lige adgang til god behandling og pleje. Men bekæmpelse af ulighed i sundhed kræver først og fremmest tidlige, forebyggende indsatser på samfundsniveau, længe inden sygdom indtræffer.

Lægeforeningen arbejder for, at alle borgere behandles ligeværdigt og prioriteres lige højt, uanset social position, samt at sundhedsniveauet særligt bliver løftet i de grupper, hvor uligheden rammer hårdest.