Skriftlige opgaver i speciallægeuddannelsen

Ifølge et speciales målbeskrivelse skal den uddannelsessøgende nå nogle bestemte kompetencer. Disse kompetencer skal den uddannelsessøgende nå inden for den planlagte arbejdstid.

Det betyder, at udarbejdelse af skriftlige besvarelser IKKE skal ske i den uddannelsessøgendes fritid.

Det betyder også, at den fulde tid til besvarelse af en skriftlig opgave - i lighed med alle andre arbejdsopgaver - skal skrives på timesedlen som arbejdstid.

Hvis den uddannelsessøgende ikke kan nå at besvare skriftlige opgaver inden for den fastlagte arbejdstid og ansættelsesperiode, må det vurderes, om målbeskrivelsen er for ambitiøs. Det kan måske også skyldes et problematisk uddannelsesforløb, der så skal håndteres iht. gældende retningslinier, fx forlænget ansættelse.