Skat af lægebolig i 2017, 2018, 2019 og 2020

Har du boet i lægebolig i årene 2017, 2018, 2019 og 2020 og har betalt skat af lægeboligen, kan det være, du skal have penge tilbage i skat.

På siden her fortæller vi dig skridt for skridt, hvad du skal gøre, hvis du vil have SKAT til at vurdere, om du skal have penge tilbage.

For langt de flestes vedkommende er der sket korrekt indberetning fra jeres arbejdsgiver på baggrund af de markedslejevurderinger, som LLO har udarbejdet. I løbet af andet halvår 2020 har LLO udarbejdet vurderinger for 2019 til 2021 i forlængelse af de tidligere vurderinger for årene 2016, 2017 og 2018, men i forbindelse med de nye vurderinger er der desuden blevet foretaget vurderinger af yderligere en række lægeboliger, som ikke var med i den første runde. Det kan derfor være en god idé at genbesøge vurderingerne og undersøge, om der er grundlag for at få ændret en eller flere årsopgørelser. Du kan finde LLO-vurderinger her.

Alle fem regioner har modtaget de nye vurderinger samt de supplerende vurderinger af lægeboliger, der ikke tidligere har været vurderet. Regionerne er forpligtede til at foretage indberetninger til SKAT i overensstemmelse med LLO-vurderingerne. Vi forventer, at regionerne i løbet af foråret 2021 har indberettet og korrigeret tidligere indberetninger frem til og med indkomståret 2020. Det skal bemærkes, at nye indberetninger fra regionen, som foretages i foråret 2021, automatisk vil føre til, at der bliver genereret en ny årsopgørelse. Men dette gælder kun for indkomståret 2019 og frem. Så hvis der via arbejdsgiver er sket nye indberetninger for årene 2017 og/eller 2018, skal du selv aktivt anmode SKAT om en ordinær genoptagelse af din årsopgørelse for det eller de pågældende år. 

Men inden du eventuelt anmoder om en ordinær genoptagelse af din årsopgørelse, skal du naturligvis sikre dig, at der er noget at komme efter. 

VIGTIGT:
Frist for ansøgning for skatteåret 2017:  senest den 1. maj 2021
Frist for ansøgning  for skatteåret 2018: senest den 1. maj 2022 

Frist den 1. maj 2021 for skatteåret 2017
For skatteåret 2017 skal SKAT have din ansøgning senest 1. maj 2021 kl. 23.59. Du har ikke mulighed for ordinær genoptagelse af din årsopgørelse for tidligere år.

Du skal selv anmode SKAT om genoptagelse. Følg vores guide nedenfor.

Start med at læse notatet fra april 2020 fra Yngre Lægers advokat. Her får du en grundig orientering om, hvad du skal foretage dig, hvis du har betalt skat af boligen og overvejer, om du skal søge penge tilbage hos SKAT. Selv om notatet oprindeligt er lavet også for indkomståret 2016, som ikke længere kan genoptages, er notatet fortsat relevant for at forstå reglerne og grundlaget.

Regn den skattemæssige værdi ud
Du skal starte med selv at regne ud, om den skattemæssige værdi (markedslejen) af din bolig baseret på vurderingen fra LLO er lavere end regionens. For at kunne gøre det, skal du se i din lejekontrakt, hvad regionen har vurderet den skattemæssige værdi til. Her finder du også det antal m2, du har lejet.

Eksempel: Lægebolig i henhold til lejekontrakt er 100 m2, markedslejeværdien er af regionen fastsat til 6.500 kr. pr. md. Det svarer til 78.000 kr. pr. år. Markedsleje pr. kvadratmeter pr. år: 78.000 kr. pr. år divideret med 100 m2 = 780 kr. pr. m2 pr. år.

Herefter skal du finde din lægebolig i LLO's vurdering af den skattemæssig værdi. Er den af regionen fastsatte værdi højere end den af LLO vurderede værdi, har du højst sandsynligt betalt for meget i skat af din lægebolig, og der kan være grundlag for at søge om genoptagelse af din årsopgørelse.

Du vil søge om genoptagelse
Du skal søge på SKAT's hjemmeside.

Inden du udfylder ansøgningen, skal du på din computer oploade følgende dokumenter:

  1. Ansøgning og talmæssig opgørelse (wordfil).  Du skal selv udfylde opgørelsen.
  2. Din lejekontrakt (ved flere boliger en for hver bolig).
  3. LLO’s vurdering.
  4. Advokatbrev begrundelse for ansøgningen.

Følg vores tekniske vejledning til SKAT's hjemmeside
Når du har dokumenterne klar, kan du følge vores vejledning til at udfylde ansøgningen på SKAT's hjemmeside. Find vejledningen her.