Skat af lægebolig i 2016, 2017 og 2018

Har du boet i en lægebolig i 2016, 2017 eller 2018 og betalt skat af lægeboligen, kan det være, du skal have penge tilbage i skat.

På siden her fortæller vi dig skridt for skridt, hvad du skal gøre, hvis du vil have SKAT til at vurdere, om du skal have penge tilbage.

Status juni 2020
VIGTIGT:
Læs her om du selv eller regionen skal gøre noget i forhold til SKAT
Frist for ansøgning for skatteåret 2017:  inden 1. maj 2021
Frist for ansøgning  for skatteåret 2018: inden den 1. maj 2022 

Frist den 1. maj 2020 for skatteåret 2016
For skatteåret 2016 skal SKAT have din ansøgning senest den 1. maj 2020 kl. 23.59. Du behøver ikke bede om en ny afgørelse for 2017 og 2018 endnu. Men det vil være hensigtsmæssigt, uanset om du har boet i den samme eller flere boliger i 2016, 2017 og 2018 at tage alle år og alle boliger med, hvis du har alle oplysninger. Vedrørende skatteåret 2019 er der endnu ikke mulighed for at ændre angivelsen. Du får mere at vide om det fra Yngre Læger på et senere tidspunkt.

Du skal

  • selv anmode SKAT om genoptagelse
  • have sendt din ansøgning til SKAT for skatteåret 2016, så SKAT har modtaget den senest den 1. maj 2020 kl. 23.59.

Følg vores guide nedenfor.

Læs orientering fra Yngre Lægers advokat
Start med at læse notatet fra Yngre Lægers advokat. Her får du en grundig orientering om, hvad du skal foretage dig, hvis du har betalt skat af boligen og overvejer, om du skal søge penge tilbage hos SKAT. Vi gennemgår forløbet nedenfor, ligesom alle links i notatet ligger her på siden.

Regn den skattemæssige værdi (markedsværdien) ud
Du skal starte med selv at regne ud, om den skattemæssige værdi (markedslejen) af din bolig baseret på vurdering fra LLO (Lejernes Landsorganisation) er lavere end regionens. For at kunne gøre det skal du se i din lejekontrakt, hvad regionen har vurderet den skattemæssige værdi til. Her finder du også antal m2, du har lejet. 

Eksempel:
Lægebolig i henhold til lejekontrakt er 100 m2, markedslejeværdi fastsat af regionen er 6.500 kr. pr. måned. Det svarer til 78.000 kr. pr. år. Markedsleje pr. kvadratmeter pr. år: 78.000 kr. divideret med100 m2 = 780 kr. pr. m2 pr. år.

Dernæst skal du finde boligen i LLO's vurdering af den skattemæssige værdi.

Figurerer din bolig ikke i denne oversigt, så følg vejledningen her:  Boliger ikke vurderet af LLO.

Er den skattemæssige værdi fastsat af regionen højere end den skattemæssige værdi fastsat af LLO, har du sandsynligvis betalt for meget i skat, og du kan søge om genoptagelse af sagen hos SKAT.

Du vil søge om genoptagelse
Du skal søge på SKAT's hjemmeside.

Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, skal du have fire dokumenter gemt på din pc, så du kan oploade dem sammen med ansøgningen. 

De fire dokumenter, du skal have klar:

  1. Ansøgning og talmæssig opgørelse (wordfil).  Du skal selv udfylde opgørelsen.
  2. Din lejekontrakt (ved flere boliger en for hver bolig).
  3. LLO’s vurdering.
  4. Advokatbrev begrundelse for ansøgningen.

Følg vores tekniske vejledning til SKAT's hjemmeside
Når du har dokumenterne klar, kan du følge vores vejledning til at udfylde ansøgningen på SKAT's hjemmeside. Find vejledningen her.

Når du har sendt ansøgningen, skal du have tålmodighed. Før Coronaudbruddet oplyste SKAT, at sagsbehandlingstiden var på 12 måneder.

Få hjælp fra Yngre Læger
Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at sende en mail til Yngre Læger på yl@dadl.dk.

Hvis din bolig er vurderet af LLO, men der er udført forbedringer på boligen efter 2015, så skriv om det til Yngre Læger.
 

Husk fristen er den 1. maj 2020 for skatteåret 2016.