Spørgsmål

Skal alle løndele reduceres, hvis jeg får en senioraftale, der indebærer, at jeg går ned i tid og løn mod at få fuld pensionsindbetaling?

Svar:
Alle løndele blive normalt reduceret forholdsmæssigt, hvis du i forbindelse med en senioraftale går ned i tid. Det betyder, at hvis du går ned i tid til fx 80% af en fuldtidsstilling, så vil din løn tilsvarende udgøre 80% af en løn i en fuldtidsstilling. Det gælder for grundløn og  for funktions- og kvalifikationsløndele. 
Andet kan aftales med arbejdsgiveren, men arbejdsgiveren har ret til at reducere samtlige løndele bortset fra eventuelle vagthonorarer eller timehonoreringer. 
(Stillet 16. november 2018)