Serviceklager

Hvad er en serviceklage?

Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

Hvem behandler klagen?

Vedrører en serviceklage et sygehus, bliver klagen behandlet af den pågældende region.

Serviceklager over privatpraktiserende sundhedspersonale omfattet af den offentlige sygesikring behandles af det overenskomstbaserede samarbejdsudvalg i vedkommende region, hvor PLO/FAPS og regionen er repræsenteret.

Du kan kontakte PLO eller  FAPS for nærmere rådgivning.

Regionerne har forskellige retningslinjer for, hvordan og hvem der behandler serviceklagerne. Retningslinjerne får du ved at henvende dig til den region, hvor du arbejder.