Seniorpræmie - forhold du skal overveje ved overgang til pension

Hvis du fortsætter med at arbejde, efter du er nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie. Seniorpræmien er det første år på 42.840 kr. (2020-niveau). Hvis du fortsætter med at arbejde længere end et år efter folkepensionsalderen, yder det offentlige yderligere 25.000 kr (2020-niveau). Du kan læse om de nærmere betingelser for at få seniorpræmien – herunder hvor meget du skal arbejde, og hvad du skal gøre for at få seniorpræmien på borger.dk om seniorpræmie.

Du kan i øvrigt på samme link på borger.dk orientere dig om reglerne vedr. folkepension, ATP og udbetaling af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, samt reglerne, hvis du ønsker at få udbetalt din pension som udlandsboende.

Du kan i øvrigt søge nærmere rådgivning hos pensionsrådgivere hos Lægernes Pension.