Lægeforeningen Syddanmark

Nyhed

Lægeforeningen Syddanmark inviterer til gå-hjem-møde om mediernes rolle i sundhedspolitik, 22. september 2020

  • Lægeforeningen Syddanmark
27. august 2020

Vi får besøg af Ole Toft, der er sundhedspolitisk analytiker på netavisen Altinget. Han har i et årti skrevet om sundhed og sundhedspolitik på Christiansborg. Ole kommer under sit oplæg ind på følgende emner: Hvorfor skriver medierne jævnligt fordrejede historier som sundhed? Er medierne nu også så ringe til at dække sundhedsområdet? Den sundhedspolitiske situation lige nu. Lægernes rolle i den sundhedspolitiske debat. Tilmelding er nødvendig senest 15. september 2020 og sker efter først-til-mølle-princippet.

Medlemsmøde om Partikelterapi – en ny og skånsom strålebehandling & årets Oscar uddeling, 7. oktober 2020, kl. 17.00, Scandic Kolding

  • Lægeforeningen Syddanmark
20. august 2020

Morten Høyer, ledende overlæge på Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, fortæller om behandling og forskning inden for partikelterapi på Dansk Center for Partikelterapi. Han kommer blandt andet rundt om samarbejdet med de danske multidisciplinære grupper og de 7 kræftafdelinger med stråleterapi samt kriterierne for udvælgelse af patienter til behandling. Aktuelt behandler centeret patienter med tumor i hjernen, halskræft, bindevævskræft, brystkræft og spiserørskræft. Dertil kommer børn med kræft, som har en særlig fordel med partikelterapi. Efter foredraget uddeles årets Oscar og efterfølgende er der middag.