Sektorovergange: 'flag' på epikriser i OK18 - FAQ

De ofest stille spørgsmål og svar om sektorovergange, 'flag' og ny epikrisestandard som følge af OK18


Spm. 1.1 'Flag' på epikriser, hvad er det? 

Svar: For at sikre opmærksomheden på patienter, der efter endt sygehusbehandling, har behov for hurtig opfølgning hos praktiserende læge, og som pga. fysisk eller psykisk svækkelse ikke kan forventes at tage initiativ til opfølgning, etableres to typer af 'flag' på epikriser.

'Flagene', som kræver opfølgning fra praktiserende læge, er røde eller gule. 

Rødt flag nødvendiggør en opfølgende indsats inden for 1-2 hverdage i henhold til epikrisen.

Gult flag angiver, at den praktiserende læge skal sørge for en opfølgende indsats, idet patienten ikke forventes selv at kontakte praktiserende læge, men den opfølgende indsats skal ikke nødvendigvis ske indenfor få hverdage.

For epikriser, hvor hverken rødt eller gult flag benyttes, skal praktiserende læge forholde sig til epikrisen i henhold til gældende regler, dvs. iagttage epikrisen bl.a. som grundlag for den videre kontakt og behandling af borgeren.

Sker opfølgning fx på telefon afregnes med en TK.

Andre spørgsmål om flag på epikriser


Spm. 1.2 Forpligtet til at læse alle epikriser med rødt flag – hvordan holder jeg ferie? 

Svar: Der skal altid følges op på epikriser med rødt flag, også under fravær fra klinikken, fx pga. kursus eller ferie.

Den udpegede stedfortræder skal følge op.

Indtil en funktionalitet i lægesystemerne med automatisk videresendelse af epikriser med rødt flag er etableret, er hospitalslægen forpligtet til at sende en korrespondancemeddelelse til den stedfortrædende læge.

Der bliver udviklet en særlig webbaseret oversigt, således at syghuslæge nemt kan finde frem til patientens egen læge/stedfortræder i tilfælde af fravær.

Andre spørgsmål om flag på epikriser


Spm. 1.3 Hvornår er den tekniske løsning for epikriser med flag klar?

Svar: Der etableres en ny epikrisestandard, der udover flagene også omfatter indholdsmæssige dele af epikrisen.

Epikrisestandarderne tilpasses bl.a. efter anbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

En ny epikrisestandard inkl. flag skal udvikles i lægepraksissystemerne og i sygehusvæsenet.

Den tekniske løsning vil senest være klar ved udgangen af 2. kvartal 2019..

Andre spørgsmål om flag på epikriser


Spm. 1.4 Hvordan ses flag indtil den tekniske løsning er klar, og hvordan ved fravær?

Svar: Indtil en ny epikrisestandard med flag er klar i 2019, sender sygehusene epikriser som hidtil, men sender samtidig med epikrisen en korrespondancemeddelelse, hvori angives rødt eller gult flag.

Da ikke alle lægepraksissystemer benytter autosvar, stiller PLO en webbaseret oversigt over lægers fravær fra klinikken og deres aftale med stedfortræder under fraværet til rådighed for sygehusene i forhold til epikriser med rødt flag.

Andre spørgsmål om flag på epikriser