Seksårsfristen

Nu bliver fristen afskaffet!

Den 11. april 2019 sendte sundhedsministeren forslag til afskaffelse af seksårfristen med virkning fra 1. maj 2019 til høring. Høringsfristen er ganske kort og løber til den 23. april. Vi melder ud, lige så snart vi ved mere.

Se vores nyhed. Se også artikel i Ugeskriftet.

Hvad skal du p.t. gøre

Indtil fristen er afskaffet, opfordrer vi til, at du søger et hoveduddannelsesforløb, selv om du overskrider fristen. Samtidig skal du også søge Sundhedsstyrelsen om en dispensation for seksårsfristen. 

De nuværende regler er:

  • Seksårsfristen betyder, at du skal være startet på hoveduddannelsen i et speciale senest seks år efter første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse.  
  • Sundhedsministeren har godkendt en række forsøgsordninger, hvor ansættelse i bestemte introstillinger giver en forlængelse af seksårsfristen. Læs mere her.

Book et møde for en personlig samtale

Har du behov for rådgivning om seksårsfristen, kan du booke et møde hos Yngre Læger.

Læs mere

Læs mere om fristen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se de oftest stillede spørgsmål om seksårsfristen hos Sundhedsstyrelsen.