Sekretariatet i Lægeforeningen Sjælland

Marianne ArnvigSekretariatsbetjening af Lægeforeningen Sjællands og Hovedestadens bestyrelse
FAPS Sjælland og Hovedstaden
De Regionale Overlægeråd (ROR) i Sjælland og Hovedstaden
Foreningen af pensionerede læger (FPL) i Sjælland og Hovedstaden

Tlf: +45 35441084

E-mail: