Sekretariatet i Lægeforeningen Midtjylland

Torkil Lawaetz

Sekretariatschef

Arbejdsopgaver:
Ledelse
Administration
Yngre Læger
LF Midt's Bestyrelse
Specialerådene
Tværfaglig koordination

Tlf: +45 87309037

E-mail:

 

Charlotte Thorning Jacobsen

Administrativ medarbejder

Arbejdsopgaver:
PLO-Kommunalt
PLO lægedækning og rekruttering
FAS/FAPS regionalt
Det Regionale Overlægeråd (ROR)
Specialerådene
Web og it
PLO Vikarliste

Tlf: +45 8730 9031

E-mail:

 

Lisbeth Trøllund Andersen

Chefkonsulent

Arbejdsområder:
PLO-Midjylland
Samarbejdsudvalg
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg
Praksisplanudvalg

Tlf: +45 8730 9036

E-mail:

 

Connie Zäll

Sekretær

Arbejdsområder:
Yngre Læger tillidsvalgte
Yngre Lægeråd
Foreningen af Pensionerede Læger
Lægeforening Midtjyllands Bestyrelse
Kandidatfester
Medlemsmøder
Lokaleadministration
Kursusadministration

Tlf: +45 8730 9035

E-mail:

 

Vibeke Holm Andersen

Sekretær

Arbejdsopgaver:
Økonomi
Decentrale gruppebaserede efteruddannelse (DGE)
Lægevagten Midtjylland

Tlf: +45 8730 9033

E-mail:

 

Marie Hartmann

Administrativ medarbejder

Arbejdsopgaver:
PLO-Midtjylland
RIV
Timehonorering
Kommunikation
PLO-Økonomi
Medlemsmøder

Tlf: +45 8730 9038

E-mail: