Sekretariatet i Villa Medici Aarhus

Charlotte Thorning JacobsenLægeforeningen Midtjyllands bestyrelse
FAS/FAPS Region Midt og Nord
Det Regionale Overlægeråd (ROR) Region Midt og Nord
Specialerådene Region Midtjylland
Web
Foreningen af pensionerede læger (FPL) Region Midt og Nord

Tlf: +45 8730 9031

E-mail:

 

Vibeke Holm Andersen

Sekretær

Arbejdsopgaver:
Økonomi
Decentrale gruppebaserede efteruddannelse (DGE)
Lægevagten Midtjylland

Tlf: +45 8730 9033

E-mail:

 

Kristian Schmidt-KristensenKonsulent
Bestyrelsesbetjening Region Midtjylland og Nordjylland

Tlf: +45 3544 8185

E-mail:

 

Marianne Arnvig

Tlf: +45 35441084

E-mail: