Sekretariatet i Lægeforeningen Hovedstaden

Kontakt Lægeforeningen Hovedstaden på tlf. 3544 1080.

Marianne ArnvigSekretariatsbetjening af Lægeforeningen Hovedstaden og Sjællands bestyrelse
FAPS Hovedstaden og Sjælland
De Regionale Overlægeråd (ROR) i Hovedstaden og Sjælland
Foreningen af pensionerede læger (FPL) i Hovedstaden og Sjælland

Tlf: +45 35441084

E-mail: