Sekretariatet i Lægeforeningen Nordjylland

Kristian Schmidt-KristensenKonsulent
Bestyrelsesbetjening Region Nordjylland og Region Midtjylland

Tlf: +45 3544 8185

E-mail:

 

Charlotte Thorning JacobsenFAPS Region Nord og Midt
Det Regionale Overlægeråd (ROR) Region Nord og Midt
Foreningen af pensionerede læger (FPL) Region Nord og Midt
WEB
Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse

Tlf: +45 8730 9031

E-mail: