Sæt proppen i unges alkoholkultur

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Bragt i Politikken den 24. august 2019

Når sommeren går på hæld, erstattes festival og feriejobs med nye kammerater og skole, når mange unge starter på en ungdomsuddannelse. For mange betyder det desværre også starten på et alt for højt alkoholforbrug. Hver femte unge på gymnasier og erhvervsskoler drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse på 14 genstande for kvinder og 21 for mænd.

Det er med til at give danske unge en kedelig Europarekord i fuldskab, som vi er nødt til at se på med alvor. Selvom danske unge starter med at drikke senere end for 20 år siden, så er promillen i ungdomskulturen i Danmark stadig alt for høj, fastslår en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.

Danske unge drikker sjældnere, men mere på én gang end unge fra de lande, vi normalt sammenligner os med. Danske unge drikker med det formål at blive fulde.

Og mens musikken spiller og festen bliver holdt i gang med shots, kan det måske virke som en god idé. Men konsekvenserne er tydelige, også for de unge selv. Hver femte har haft sex i forbindelse med alkoholindtag og fortrudt det senere. Hver tiende har været i slagsmål eller været involveret i uheld eller ulykker.

Tid til politisk handling

Kultur kan være svær at ændre uden en samlet indsats. Heldigvis er der god dokumentation for, hvad der virker.

Ligesom Lægeforeningen, foreslår Vidensråd for Forebyggelse, at der bliver sat ind med strukturel forebyggelse på området. Allerede under valgkampen pegede vi på en række forebyggelsestiltag, vi ved er effektive:

Højere priser. Effektive alkoholpolitikker på uddannelsesstederne. Skærpet håndhævelse af forbud mod salg af alkohol til mindreårige samt strammere markedsføringslovgivning. Minimumsalderen for al køb af alkohol bør sættes op til 18 år.

Det er nogle af de tiltag, vi har set virke i andre lande og som det bør være muligt at gennemføre i Danmark. Der er ingen gode argumenter for, at 16-årige skal kunne købe alkohol i butikkerne. Ingen gode grunde til at omdøbe sodavandsdiskotek til breezerdiskotek, for alkoholvaner dannes ofte i ungdommen.

Den holdning er vi heldigvis ikke alene om. 64 pct. af danskerne er enige i, at aldersgrænsen bør hæves. Desværre har der indtil videre ikke været politisk opbakning til det. Men tallene taler for sig selv: 4.000 danskere dør hvert år af alkoholrelaterede sygdomme. 4.000 dødsfald, der kunne have været undgået, for slet ikke at tale om de massive sociale- og familiemæssige problemer der er ved overforbrug af alkohol.

Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det og forbedre folkesundheden. Den udvikling starter med ungdommen, og vi kender allerede de værktøjer, der virker. Så lad os finde værktøjskassen frem, smøge ærmerne op og bygge et solidt fundament for forebyggelse.