Sæsonvaccination i almen praksis 2022/23

Vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokokker i almen praksis 2022/23. Siden opdateres løbende. 

16/9 kl. 15.00:  Opdateret skema og status i PLO'rientering
Find skemaet her og teksten fra PLO'rientering her


12/9 kl.15.30: Nyt om vaccinationsindsatsen - vacciner og honorering 
PLO-C har sendt alle medlemmer nyt om blandt andet vaccinernes opbevaring og holdbarhed, men også en hel del mere. Læs mailen her


12/9 kl. 14.45: Info fra Region Sjælland
Regionen oplyser om den lokale tiltrædelse af rammeaftalen, bl.a. om hvordan man tilmelder sig.


12/9 kl. 13.20: Info fra Region Nordjylland
Læs generel orientering, som bl.a. oplyser om bestilling - læs en orientering om vaccination på plejehjem.


9/9 kl. 14.55: Region Hovedstaden har sendt mail til lægerne
Regionen orienterer bl.a. om levering af vacciner m.m. i mail til de læger, der havde tilmeldt sig ordningen frem mod tirsdag 6. september


 8/9 kl. 18.15: PLO-H om frist og giver svar på hyppige spørgsmål
I mail orienterer PLO-Hovedstaden medlemmer om frist for bestilling af vacciner (fredag 9/9 kl.9) og svarer på oftest stillede spørgsmål. 50% af praksis i Region Hovedstaden har tilmeldt sig ordningen.


7/9 kl. 11.10: Info om ordningen i PLO-Midtjylland
Her hos regionen er information til lægerne - bl.a. om, hvordan man tilmelder sig ordningen.


5/9 kl. 12.50: Info om ordningen i PLO-Syddanmark
Her ses den lokale tiltrædelse af rammeaftalen og Region Syddanmarks info til praktiserende læger , som bl.a. oplyser om bestilling af vacciner og tilmelding til ordningen.


5/9 kl. 10.20: Info om ordningen i PLO-Hovedstaden udsendt
Medlemmerne i Hovedstaden skal blandt andet være obs på kort tidsfrist for tilmelding til plejecentervaccination/vaccination af +85-årige. Læs hele informationen her


2/9-22 kl. 15.45: Nyeste information om COVID-19-vaccination 
PLO har tidligere informeret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for COVID-19-vaccination i såvel sommeren som efteråret her. I forlængelse heraf du læse nyt om variantopdaterede mRNA-vacciner og plan for efterårets vaccinationsindsats, herunder målgrupper m.v. som meldt ud her i PLO'rientering dags dato.


2/9-2022 kl. 10.15: Rammeaftalen tiltrædes regionalt
PLO og RLTN's rammeaftale er pt tiltrådt i alle regioner på nær Region Sjælland, hvor tiltrædelse forventes snarest. Vedr. aftalen i Syddanmark skal det bemærkes, at hvis vaccination sker som tillæg til sygebesøg af anden årsag (lokalaftaler), kan der afregnes vaccinationsydelse samtidig med ydelsen for det planlagte besøg.

"I alle fem regioner vil PLO’s medlemmer via mail blive orienteret om, hvordan rammeaftalen lokalt bliver tiltrådt, og hvilke praktiske forhold der helt præcist kommer til at gælde. Det generelle billede er, at aftalen med enkelte nuancer vil blive tiltrådt i alle fem regioner, men der er mange detaljer, der skal på plads, og det kommer desværre til at tage nogen tid, før de præcise rammer for vaccinationsindsatsen kan udmeldes," sådan skriver PLO's formand Jørgen Skadborg i PLO'rientering, hvor han glæder sig over, at almen praksis kommer til at spille en central rolle på dette område .

Vedr. bestlling:
Vacciner til brug for sæsonvaccination (COVID-19, influenza og pneumokok) af målgrupper i det gratis vaccinationstilbud bestilles og leveres af regionernes sygehusapoteker. Hvornår og hvordan det sker, er i de fleste regioner desværre ikke på plads endnu, men det forventes at ske snarest. Hold øje med information i PLO’rientering og fra din PLO-R.


Opdateret oversigt over afregning af sæsonvaccination 2022/23

16. september 2022 

”GRUND”YDELSER I RELATION TIL VACCINATION

Sygebesøg alene mhp. vaccination – sygebesøgsydelse ihht. overenskomsten + registreringskode (5958)

Vaccinations”konsultation” (når der ikke samtidig er en børneundersøgelse, konsultation, HPV-vaccination eller et sygebesøg/sygebesøg på ruten) –  ydelseskode 8957 (100,48 kr.) 

YDELSER FOR VACCINATION  (48,06 kr.)
Influenza8951 – Vaccination mod influenza til børn, kronikere og personer over 65 år samt sundhedspersonale

8952 – Vaccination mod influenza til gravide i 2. eller 3. trimester

8953 – Vaccination mod influenza til personer med immundefekt eller personer i husstand med personer med immundefekt
Pneumokokker8954 – Vaccination mod pneumokokker
Covid-198955 – Vaccination mod Covid-19 (Boostervaccination (variantopdateret) – Moderna og Pfizer)
AFREGNINGSMETODER
I klinikkenVaccinations”konsultation” (8957) + gennemførte vaccinationer: influenza (8951-8953) + pneumokokker (8954) + COVID-19 (8955).
I hjemmet, på plejecenter m.v.Sygebesøg mhp. vaccination – sygebesøgsydelse for første cpr. + registreringskode (5958). I sygebesøgsydelsen indgår første/én vaccination, fx COVID-19. Følgende vaccinationer, anden/tredje, fx influenza og pneumokok, afregnes med ydelser for vaccination.
Eksempel A:
Ti patienter på et plejehjem skal COVID-19-vaccineres. For patient 1 afregnes sygebesøgsydelse + registreringskode (5958). For patient 2-10 afregnes vaccinations”konsultation” (8957) + COVID-19-vaccination (8955).

Eksempel B:
Et ældre ægtepar skal vaccineres i deres hjem mod COVID-19 og influenza. For ægtefælle 1 afregnes sygebesøgsydelse + registreringskode (5958) + influenzavaccination (8951). For ægtefælle 2 afregnes vaccinations”konsultation” (8957) + COVID-19-vaccination (8955) + influenzavaccination (8951).  
RELATION TIL OVERENSKOMSTENS YDELSER
Gives der ydelser efter overenskomsten - konsultation, sygebesøg eller børneundersøgelse - kan der afregnes for vaccination: influenza (8951-8953) + pneumokokker (8954) + COVID-19 (8955), og der benyttes ikke registreringskode (5958) eller vaccinations”konsultation” (8957).

Eksempel C:
Et barn på 3 år kommer til børneundersøgelse og tilbydes nasal influenzavaccine. Der afregnes med børneundersøgelse (8215) + influenzavaccination (8951).

Eksempel D:
En beboer på et plejecenter skal tilses af lægen pga. liggesår. Det aftales med plejepersonalet, at beboeren med liggesår og tre andre beboere skal have en pneumokokvaccination. Der afregnes sygebesøg efter overenskomsten for beboeren med liggesår + pneumokokvaccination (8954). For hver af de 3 øvrige beboere afregnes vaccinations”konsultation” (8957) + pneumokokvaccination (8954).

 

 

 

 

 

 

Siden er udgivet 2. september 2022