Sådan kan lydfiler være en del af din klagesag

Alle opkald til lægevagten og til 1813 bliver optaget. Hvis du bliver involveret i en klagesag vedr. din lægefaglige rådgivning i lægevagten, er lydfilen derfor en del af sagen og kan indeholde væsentlige oplysninger af betydning for din klagesag.

Hvad bliver lydfiler brugt til?

Hvis du og den, der klager, ikke er enige om, hvad der blev sagt under telefonsamtalen, kan Styrelsen for Patientklager bruge lydfilen til at fastlægge, hvilke oplysninger der kom frem under samtalen. Styrelsen indhenter som regel lydfilen via vagtlægesekretariatet.

Både Disciplinærnævnet og styrelsen bruger lydfilerne, når de afgør sager, hvor der er klaget over en samtale mellem en patient og en vagtlæge.

Det kan være en hjælp for dig at lytte til lydfilen, inden du laver en udtalelse til en klagesag, fordi det er svært at huske alle samtaler fra dine vagter i detaljer.

Hvilke regler gælder i forbindelse med lydfiler?

Disse regler gælder for lydfiler fra lægevagten:

  • Lydfiler fra lægevagten er en del af journalen, og derfor gælder de samme regler for lydfiler som for resten af journalen. Man må dog slette lydfilen, hvis oplysningerne på lydfilen fremgår af vagtlægens notat, eller oplysningerne kan overføres fra lydfilen til journalen.
  • Hvis en patient anmoder om aktindsigt i sin journal, gælder retten til aktindsigt også lydfilen.
  • Du overtræder ikke din tavshedspligt, hvis du selv sender lydfilen til Styrelsen for Patientklager sammen med din udtalelse. Du har tværtimod pligt til at give styrelsen de oplysninger, som styrelsen anmoder dig om.