Sådan bliver du TR

Når du læser dette, er du formodentlig lige blevet valgt som TR og vil registrere dig som TR, eller du er interesseret i at blive TR nu eller senere.

Du skal vælges

Se her, hvordan du bliver valgt som tillidsrepræsentant.

Du skal anmelde dig som TR

Når du er blevet valgt, skal du udfylde en blanket for at blive anmeldt som TR. Det er vigtigt, du gør det hurtigt for at få den særlige beskyttelse som TR.

Hvorfor skal du blive TR?

Se her hvorfor du skal blive en af Yngre Lægers cirka 500 tillidsrepræsentanter. Det er der nemlig mange gode grunde til.

Se den tidligere tillidsrepræsentant, Thomas Benjamin Aaen, fortælle om, hvad jobbet som TR indebærer:

Hvorfor skal du blive FTR?

Se den forhenværende FTR-suppleant på Nordsjællands Hospital, Helga Schultz, fortælle om, hvad en FTR laver: