Sådan bliver du en del af foreningens stemme i den sundhedspolitiske debat

”Det er vigtigt at være medlem af Overlægeforeningens repræsentantskab, fordi det er her, man kan få indflydelse på vores løn- og arbejdsforhold.”

Sådan siger overlæge Jens Lundby Frandsen, Regionshospitalet Randers. Han har været overlæge i Randers i flere årtier, og trods sine 70 år går han stadig på arbejde tre dage om ugen på den lungemedicinske klinik, som han var med til at etablere for godt 20 år siden.

Men hans lægeliv er i lige så høj grad præget af hans indsats som medlem af repræsentantskabet. Et hverv, som han har passet samtidig med, at han har været tillidsrepræsentant, talsmand for overlægerne i Region Midt og aktiv i det regionale overlægeråd.

”Jeg blev valgt til repræsentantskabet første gang for ca. 20 år siden kort efter, at jeg blev overlæge i 1997. Det kom helt naturligt, for jeg havde været aktiv i Yngre Læger, siden jeg blev færdiguddannet. Det var i øvrigt dengang, der var stor arbejdsløshed blandt yngre læger, og som førte til, at vi oprettede en varmestue for arbejdsløse læger i Århus,” fortæller han.

Vi har spurgt Jens Frandsen nu, hvor han takker af som medlem af repræsentantskabet, hvorfor han synes, at det er vigtigt at være fagligt aktiv.

”For mig har det først og fremmest handlet om at sikre ordentlige arbejdsforhold. Det er her, folk er pressede i dag. Det handler om at bidrage til, at alle kan trives på deres arbejde uden at blive overbelastet og med et godt arbejdsmiljø. God trivsel på arbejdet er en forudsætning for, at vi kan levere et godt produkt og bidrage til god læring.”

”Jeg har som repræsentant især forsøgt at skubbe til debatterne om arbejdsmiljøet. Det er vigtigt, at vi som forening indgår aftaler, der giver et godt arbejdsmiljø. Men det er en vanskelig opgave, for det er især travlheden, der presser os i hverdagen. Det hjælper jo ikke så meget at ændre værnereglerne for vagtarbejde, når problemet er, at vi er alt for få, og en overlæge skal passe flere lægers arbejde. Her er vi nødt til at italesætte problemerne for at få større opmærksomheden om arbejdspresset i hverdagen.”

Jens Frandsen understreger, at Overlægeforeningens forhandlere i høj grad har brug for repræsentantskabet for at få input fra dagligdagen på sygehuse og hospitaler i hele landet.

”Jeg har været glad for at kunne tage erfaringerne fra det daglige arbejde på sygehuset ind i repræsentantskabet. Foreningens politik skal jo laves på baggrund af, hvad der rør sig blandt medlemmerne ude på hospitalerne. Og det samme gælder vores overenskomstkrav. De skal rette sig mod de problemer, der presser folk i hverdagen på arbejdet.”

Derfor er det også vigtigt, at man er tilgængelig for medlemmerne, og det er også en af forklaringerne på, at hvervet som repræsentant er så givende, fortæller han:

”Det er en god ide at spise frokost i kantinen, så man møder kollegerne fra de andre afdelinger, og så folk ved, at de altid nemt kan komme til én og bringe ting videre til repræsentantskabet. Og så gælder det om at være engageret og deltage i møderne, f.eks. i de regionale overlægeråd og i repræsentantskabet. På den måde hører man, hvordan det står til andre steder i landet. Det kan man lære meget af, og det giver én et større perspektiv på tingene.

”Især korridorsnakken er livsvigtig, når man er repræsentant, for man kan bedre deltage i de politiske debatter, når man kender problemerne både i København og Frederikshavn. På den måde er møderne i repræsentantskabet lige så vigtige og lige så givende som de faglige kongresser, og de har givet mig mange gode venner og kontakter i hele landet.”

Jens Frandsen peger på, at arbejdet som TR og som repræsentant er en god lederuddannelse, hvilket også er vigtigt, nu hvor den nye overenskomst lægger op til at styrke den lægelige ledelse på afdelingerne:

”Man lærer meget om ledelse i repræsentantskabet. Man lærer, hvordan man kan få indflydelse, og man lærer værdien af aftaler at kende. I det øjeblik, man har indgået en aftale, er det den, der gælder, også selv om der måtte komme tvivl og uro. Og der er virkelig meget ledelse i at arbejde med forhandling af løn og arbejdsforhold og de politiske prioriteringer, som ligger bag. Så det ikke overraskende, at mange ledende overlæger og lægelige direktører har en fortid i repræsentantskabet.”